Flemings är en stor restaurang för stora sällskap. I centrala Stockholm med nära till allmänna kommunikationer såsom buss, tunnelbana och pendeltåg är det lätt för gästerna att ta sig till och ifrån restaurangen.

Nattklubben Sommar öppet  somartid  fredag-lördag !

Stockholms största uteservering med tillstånd till 02:00 utomhus, året runt. Festvåning för upp till 1000 gäster med eller utan mat och underhållning.

Restaurangen är specialiserad på stora fester, sällskap, julbord och studentskivor

Släkten Fleming är av Flandriskt ursprung, fanns i Sverige redan på 1300-talet. Klas föddes 1592, son till Lars Fleming och Anna Horn. Fadern dog när Klas var 5 år gammal. Han studerade som brukligt på den tiden i Europa, vid hemkomsten påbörjades officersutbildningen i Sverige.

Ryttmästare 1615, underamiral 1619, amiral 1629. 1634 blir han Stockholms första överståthållare. Leder bl a arbetet med att stadsplaner upprättas för malmarna. Munkholmen heter framgent Kungsholmen. Fleminggatan har tidigare hetat Tegelbruksgatan, Glasbruksgatan och Munkgatan. Före Fleminggatan hette den Repslagargatan.

Från arkivet 28/10-02
Bo Siösteen